Velkommen

FIK er en indkøbsforening for større jordbrug, som samarbejder med en række leverandører for at sikre landbruget varer til konkurrencedygtige priser. Det gælder indkøb af energi, gødning, plantebeskyttelsesmidler og såsæd.
Mange landbrug er alsidige bedrifter, og derfor har indkøbsforeningen lavet aftaler med leverandører af Byggematerialer, VVS-artikler, rensningsanlæg m.v.
Indkøbsforeningen indgår på medlemmernes vegne indkøbsaftaler, som gælder for en bestemt vare for en sæson. Det betyder, at leverandørerne har sikret deres afsætningen, og medlemmerne kender deres priser og betingelser.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, heraf en formand og en næstformand. Indkøbsaftalerne forhandles af foreningens medlemmer, og foreningen har ingen ansatte.
Denne hjemmeside har til formål at styrke kommunikationen til FIK’s medlemmer.
Indkøbsforeningen adresse er FIK Svenstrup, Borupvej 94, 4140 Borup.  

Vores agenda

FIK Fællesindkøb har som formål at fastholde og forbedre indtjeningen hos medlemmerne gennem fællesindkøb og samarbejde.